Projekt „”Aktywizacja osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Piekarach Śląskich”” jest inicjatywą skierowaną do mieszkańców regionu, finansowaną ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus. Program jest częścią większego planu „”Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027″”, koncentrując się na wsparciu rynku pracy w ramach Priorytetu FESL.05.

Zaplanowane działania mają na celu wszechstronną aktywizację zawodową, obejmującą szeroki wachlarz usług, takich jak pośrednictwo pracy, doradztwo zawodowe oraz organizacja staży. Ponadto projekt przewiduje jednorazowe wsparcie finansowe na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz refundacje związane z wyposażeniem lub modernizacją stanowisk pracy.

Zainteresowani Pracodawcy mogą składać wnioski o przyznanie stażu dla osób bezrobotnych, przy czym preferowane będą te oferty, które będą wiązały się z możliwością zatrudnienia po zakończeniu stażu. Aplikacje można dostarczać zarówno drogą pocztową, kurierską, jak i osobiście w siedzibie Urzędu. Dodatkowo, zachęcamy do bezpośredniego kontaktu z pracownikami Centrum Aktywizacji Zawodowej, dostępnego telefonicznie oraz mailowo.

W ramach projektu szczególny nacisk kładziony jest na rozwój umiejętności cyfrowych wśród młodych osób (w wieku 18-29 lat). Przed przystąpieniem do programu przeprowadzana jest ocena kompetencji cyfrowych, a w razie potrzeby, oferta szkoleń jest dostosowywana do indywidualnych potrzeb uczestników. Dodatkowo, w ramach naborów, Urząd stawia na współpracę z organizatorami, którzy zapewnią rozwój kompetencji niezbędnych w nowoczesnym rynku pracy, w tym tych związanych z ekologią, specyfiką regionalną, sektorem zdrowotnym oraz opiekuńczym.

Kolejne nabory wniosków o wsparcie finansowe, zarówno na rozpoczęcie działalności gospodarczej, jak i refundację kosztów związanych z pracą, będą odbywać się cyklicznie. Szczegóły oraz aktualności dostępne są na stronie internetowej Urzędu oraz w mediach społecznościowych.

Źródło: https://piekaryslaskie.praca.gov.pl/

Archiwum: styczeń 2024