Urząd Miasta Piekary Śląskie jest zlokalizowany przy ulicy Bytomskiej 84 i zaprasza mieszkańców w godzinach pracy: poniedziałek od 7:30 do 17:00, wtorek do piątek od 7:30 do 15:30, a w piątek do 14:00. Wydział Komunikacji pracuje od poniedziałku do czwartku od 7:30 do 15:00 oraz w piątki do 13:30. Można się z nimi skontaktować telefonicznie pod numerem 32 39 39 411 lub wysłać fax na 48 32 287 22 69. Do kontaktu służy również adres e-mail: [email protected] i oficjalna strona internetowa www.piekary.pl.

W urzędzie dostępny jest również Sekretariat (32 287 10 59, 32 39 39 358, 32 776 14 44) oraz Kancelaria (32 39 39 325). Dla mieszkańców uruchomiono Punkt Informowania Mieszkańców przy ul. Bytomskiej 84 (32 77 61 430) oraz przy ul. Bytomskiej 92 (32 39 39 411). Zgłoszenia Rzeczy Znalezionych przyjmuje pokój nr 212 w godzinach pracy urzędu (32 39 39 383).

W Piekarach Śląskich aktywnie rozwija się życie kulturalne. Miasto oferuje wiele wydarzeń, od lokalnych inicjatyw po duże wydarzenia z udziałem znanych gwiazd. Miejski Dom Kultury Szarlej (ul. Bytomska 73, 32 287 28 80, 32 380 22 95), Filia Miejskiego Domu Kultury – Kozłowa Góra (ul. Tarnogórska 49, 32 287 51 34) oraz Ośrodek Kultury „”Andaluzja”” Brzozowice-Kamień (ul. Oświęcimska 45, 32 284 56 20) to tylko niektóre z miejsc, gdzie można doświadczyć kultury. Dostępne są również Dzielnicowe Domy Kultury w Brzezinach Śląskich (ul. Roździeńskiego 99, 32 287 95 66) i Dąbrówce Wielkiej (ul. Szymanowskiego 2b, 32 383 03 30), jak również Młodzieżowy Dom Kultury nr 2 (ul. Bytomska 152, 32/ 307 28 20, 575 020 252).

Znajdziemy tu także instytucje takie jak Spółdzielczy Dom Kultury (ul. Kazimierza Wielkiego 1, 32 287 19 00), Miejska Biblioteka Publiczna (ul. Kalwaryjska 62d, 32 767 59 75) oraz Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego (Katarzyna Mateja, ul. Bytomska 92, pokój 105, 32 39 39 344).

Ważnymi instytucjami są również Polski Czerwony Krzyż – Zarząd Rejonowy (ul. Generała Ziętka 60, 32 287 38 38), Komenda Hufca ZHP Piekary Śląskie (ul. Kusocińskiego 4, 508 234 284) oraz Urząd Skarbowy (ul. Bytomska 92, 32 769 40 00).

Piekary Śląskie posiadają również bogatą ofertę religijną. W mieście działają parafie takie jak Parafia im. Najświętszej Marii Panny i św. Bartłomieja (ul. ks. Ficka 7, 32 287 22 70), Parafia pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy (Kozłowa Góra, ul. Powstańców 38, 32 287 51 74) oraz Parafia pw. Matki Bożej Wspomożenia Wiernych (Dąbrówka Wielka, ul. Jagiellońska 100, 32 767 11 89).

Źródło: https://piekary.pl/

Archiwum: luty 2024