W odpowiedzi na rosnące potrzeby obywateli Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji wspólnie z Policją wprowadziło aplikację „Moja Komenda”. Jest to darmowe narzędzie dostępne na urządzenia z systemami Android i iOS, które umożliwia szybki i bezpośredni kontakt z lokalnymi funkcjonariuszami Policji.

Aplikacja „Moja Komenda” funkcjonuje zarówno online, jak i offline, jednak pełen zakres jej możliwości odkrywamy mając dostęp do Internetu. Użytkownicy znajdą w niej aktualne dane dotyczące ponad 8 tysięcy dzielnicowych z całego kraju. Informacje te są regularnie aktualizowane, co gwarantuje dostęp do najświeższych danych.

Użytkownikom aplikacji oferowane są rozmaite funkcje, takie jak lokalizowanie najbliższych jednostek Policji, wyświetlanie trasy do nich czy wyszukiwanie informacji o dzielnicowych. Można również skorzystać z opcji „Street view” dla lepszego zobrazowania lokalizacji jednostek. Warto zaznaczyć, że dane nawigacyjne oraz wizualizacje są na bieżąco aktualizowane przez zewnętrznych operatorów.

W sercu aplikacji „Moja Komenda” leży idea przybliżenia obywatelom postaci dzielnicowego. To oni są pierwszym kontaktem w przypadku potrzeby wsparcia lub interwencji, stanowiąc most łączący społeczność z organami porządku publicznego. Dzielnicowi nie tylko reagują na zgłoszenia, ale również angażują się w życie lokalnych społeczności, diagnozując potrzeby i organizując niezbędne działania.

Aplikacja ułatwia bezpośredni kontakt z dzielnicowymi, oferując możliwość wyszukiwania ich danych teleadresowych, a także umożliwia bezpośrednie połączenie czy wysłanie wiadomości e-mail. Warto podkreślić, że nawet w przypadku zmiany personalnej, numer telefonu i adres e-mail pozostają stałe dla danego rejonu służbowego.

„Moja Komenda” jest narzędziem stale ulepszanym i aktualizowanym, a opinie użytkowników są dla twórców niezmiernie ważne. Dlatego też zachęca się do dzielenia się uwagami i sugestiami, które mogą przyczynić się do dalszego rozwoju aplikacji.

Dla wszystkich, którzy chcą mieć szybki dostęp do najważniejszych informacji, aplikacja umożliwia również bezpośrednie przejście do portali internetowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Policji. Pobranie aplikacji jest możliwe poprzez oficjalne sklepy z aplikacjami na urządzenia mobilne.

Źródło: https://piekary-slaskie.policja.gov.pl/

Archiwum: styczeń 2024